23 november 2010

Halsduksmönstret....


Mina kunskaper gällande svenska stickförkortningar är inte de bästa!! Därför kommer detta mönster på engelska istället :))

Cast on 23 stitches

Row 1. K3, P2, K1, P2, K7, P2, K1, P2, K3

2. K5, P1, K2, P7, K2, P1, K5

3. K3, P2, YO, K1, YO, P2, SSK, YO, SK2PO (slip 1 stich, knit 2 stiches together, pass slipped stich over), YO, K2 tog, P2,
YO, K1, YO, P2, K3

4. K5, P3, K2, P5, K2, P3, K5

5. K3, P2, K1, YO, K1, YO, K1, P2, K1, YO, SK2PO, YO, K1, P2, K1, YO, K1, YO, K1,P2, K3

6. K5, P5, K2, P5, K2, P5, K5

7. K3, P2, K2, YO, K1, YO, K2, P2, K1, SK2PO, K1, P2, K2, YO, K1, K2, P2, K3

8. K5, P7, K2, P3 tog, K2, P7, K5

9. K3, P2, K7, P2, K1, P2, K7, P2, K3

10. K5, P7, K2, P1, K2, P7, K5

11. K3, P2, SSK, K3, K2 tog, P2, K1, P2, SSK, K3, K2 tog, P2, K3

12. K5, P5, K2, P1, K2, P5, K5

13. K3, P2, SSK, K1, K2 tog, P2, M1, K1, M1, P2, SSK, K1, K2 tog, P2, K3

14. K5, P3, K2, P3, K2, P3, K5

15. K3, P2, SK2PO, P2, K1, M1, K1, M1, K1, P2, SK2PO, P2, K3

16. K5, P1, K2, P5, K2, P1, K5

17. K3, P2, K1, P2, K2, M1, K1, M1, K2, P2, K1, P2, K3

18. K5, P1, K2, P7, K2, P1, K5

.....rep. from row. 1.....
Posted by Picasa

3 kommentarer:

  1. Hihi, så är det för mig med. Jag stickar på engelska och kan inte svenska termer. Fint att du har delat med dig. :)

    SvaraRadera